Starlight Peace – Pelenay (pale blue/silver)

Denne essens kommer fra Pleiaderne og dens navn betyder fred, der overgår al forstand. Den forbinder os med Elohims visdom og deres sølvblå lys af ren fred. Det kommunikerer enorm kærlighed i en kølig energistrøm, der bølger som månelys på vand. Det er tavst, stille og tomt, dog indeholder det alting. Det beder os om at lytte med hele vores selv, med vores indre hørelse. Det kalder os til at dykke dybt i dets sølvagtige fred og bade os selv i det. Pelenay er skabelsens lys, der danner fred i jordens lyskilde og ind i kroppens celler. Alt det der blev sat i bevægelse af livets rejse vil falde på plads som bundfald på havets bund, hvor det bliver absorberet af jorden og omdannet. Vi kan hvile nu og være med fred.

Starlight Perception – Rinyasa (deep blue with gold sparkles)

Starlight Perception, Rinyasa beder dig anerkende og genkende lyset og perfektionen indeni alting. Denne energi kommer fra månen og har gaver fra stjernen Antares indflydelser i sig, klar til din opvågning. Det er din indbydelse til verdenen af Guddommelig perception, det højere syn, den større vej, det større billede. Det er at se med dit hjerte, vide med din væren, modtage med din essens. Det er den strålende, dog subtile stjerne klarhed på en måneskins himmel. Vil du stå under den himmel og modtage det større perspektiv nu? Vil du tillade dig selv at se og vide altid og på alle måder perfektionen af alt der er? Statlight Perception dig livets perfektion i alle dets nuancer. Den beder dig se guldet i alting ligesom det guddommelige bekræfter stråleglansen i dig. Den er det guddommelige syn på livet, visionen fra dit højere selv, over og mere end din tidligere forståelse. Der kan ikke stilles spørgsmål ved det klarhedens lys du er. Perfektionen inden i hvert væsen og alt der eksisterer, er udover al tvivl. Den fra øjeblik til øjeblik udfoldelse af livet er guddommelig, helt og aldeles. Det kan ikke være andet. Et skift i opfattelsen er alt, der kræves for at se det. Hæv dit blik til det gyldne stjernelys over dig og modtag dets transmission nu idet du åbner til visionen om perfektion som er Starlight Perception.

S3: Stillness (pale blue/deep blue)

Tag en dyb indånding idet du forbinder dig med denne rolige kombination af Starlight Peace og Starlight Perception. Pause og giv slip. Dyk ind i roen, der venter dig i begyndelsen og slutningen af hvert åndedrag. Synk dybere. Frigør. Giv slip. Betragt freden, der venter dig. Vær stille nu. Vær fred. Hvil. Tillad. Træk vejret. Fred er det du er. Fyld dig selv med roens pulsslag i din kerne. Lad dig selv gå ind i roen, hvorfra alt opstår og hvor det vender tilbage. Husk. Så, når du kommer til syne, bliv opmærksom på en forandret verden. Ikke fordi noget er anderledes, men fordi du er. Se nu med øjne, der er klare og frie. Se nu sandhedens lys med alt dets kraft. Se nu gennem det guddommeliges øjne og din opfattelse bliver ren fred. I freden finder du rummet, hvor alt, som du opfatter, er perfektion i alt og alle. Lad stilheden guide dig der hen. 

Starlight Connection – Kyashi (pale olive with gold sparkles)

Starlight Connection virker som et kosmisk stik, der forbinder dig til den Guddommelige kraftkilde, så du i sandhed genkender dig selv som guddommeligt forbundet med ALT liv. Starlight Connection kommer fra Lyra og dens navn er Kyashi, der betyder kærlighed for alting, for sand forbindelse er tilgængelig, når du står i kærligheds lyset og lader dets glans farve alle dine oplevelser, dine synspunkter og dine valg. Starlight Connection her en dyb forbindelse til Gaia og begaver dig med kapaciteten til at forbinde dig med naturens lys og være et med det. Dette er Gaia som hendes stjerne selv, hendes lys selv og hun beder dig om at huske sandheden om denne planet og kraften af hendes sande Væren. Denne energi er et mødested og en smeltedigel for jorden og stjernerne, en kilde af blandet lys og healing, på mange frekvenser og i mange dimensioner. Dette er forbindelsen til skaberlyset, Gudskilden, den Guddommelige Magiker. Det er tiden til at genkende dig selv som det lys og få din Guddommelige forbindelses ild til at blusse op igen på denne jord og i alle riger. Starlight Connection indbyder dig til forpligtelse og forening med alt liv. Føl nu og genkend forbindelsen indeni dig og tillad dig selv at blive transporteret forbi tomrummet ind i den kærlige omfavnelse af ren, hel guddommelig forbindelse, hvor du er evigt tryg, favnet, elsket og velsignet.

Starlight Creation – Sahina (turquoise with gold sparkles)

Starlight Creation er den kosmiske skabelses kraft der bringer alting til form. Det er energien af transformation og udvikling, som tager en drøm og laver et univers af den. Navnet på denne Starlight er Sahina, som betyder kosmisk lyskraft i alting. Den bærer kærlige velsignelser fra stjernesystemet Cygnus og Cassiopeia til alle, der forbinder sig med dens energi. Den rene dynamiske kreative kraft ligger i hver sjæl og hver celle. Påkald den nu for at give handling på dine tanker, få fokus på dine visioner og overdrage nåde til dine ønsker. Sahina er lys tilstede, lys i form, lys i sandhed. Bliv nu det skaberlys du altid har været.

S4: Earth Light (pale olive/pale turquoise)

Tillad denne kraftfulde kombination af Starlight Connection og Starlight Creation at genskabe din ånd og forny din tillid. Lad den løfte dig ud af tungheden til en forårsmorgens blide forandrende lys. Du er et bevidst væsen, der er kommet til jorden for at være det unikke lys du er, at skabe det ingen andre kan, at forbinde og inspirere, at dele og skinne. Et stjernevæsen med jord lys, et lysvæsen på den stjerne vi kalder jorden. Earth Light er en forankring af dit lys på jorden, så du som skabning kunne lære dig selv at kende i din helhed. På jorden bliver lyset virkeliggjort gennem dig og som dig. Earth Light istandsætter din forbindelse til kilden og din mulighed til at skabe, så du kan blive fuldt bevidst igen om din rolle som skaber. Bevidsthed skaber bevidsthed. Gennem bevidst forbindelse skaber vi. Leg med denne kombination af energier for at finde dit eget Earth Light og nyd det.