Are You happy about what You are doing?

 

ER JEG GLAD FOR DET JEG GØR? 

Stil dig selv det spørgsmål hver eneste dag og måske flere gange om dagen. Arbejd hen imod at mærke glæden i alle ting du gør. Lad ikke dit egos angste tanker få lov til at fortælle alle mulige begrundelser for ikke at gøre det, der gør dig glad. Gør de ting, der glæder dig, med de redskaber du har for hånden, så tiltrækker du stille og roligt, det du skal bruge. At vælge at tro på, jamen jeg må først have sådan og sådan er at vælge *døden*. Det er en stor blokering. Vælg LIVET, begynd i det små, ofte vil du opdage, at det du troede, du måtte have for at udføre ting, der gør dig glad har en helt anden udformning end du i din vildeste fantasi kunne forestille dig. Der venter så meget godt til dig, når du selv begynder at vise universet, hvad der gør dig glad og elsker dig selv så meget, at du også følger det uden først at mene det *perfekte* skal til. Det perfekte opstår undervejs og overstiger forventningerne. Vis at du tør og miraklerne sker. Glæde ved livet og dyb taknemmelighed for himlen og jorden, hele universet opstår.

 

 ANSVARLIGHED

Fralæg dig ansvaret for andres liv. Fordi din kærlighed til andre viser sig ikke ved at tage ansvar, den viser sig ved at have tillid til at de selv kan tage ansvar for deres liv. Men du kan være der med hjælp og støtte, når du bliver bedt om hjælp til selvhjælp. Du kan også lære selv at bede om hjælp. Ansvaret for eget liv har alle  hver især. Så tag DIT ansvar, men pas på ikke at tage andres fra dem, thi det er ukærlig gerning både mod dem og dig.

 

LYKKE 

Lykkelige øjeblikke er de tidspunkter hvor du er i fuldstændig kontakt med det guddommelige. Ren væren. Ingen smerte, intet ansvar, ingen negative følelser. Der er den totale accept af, at tingene er lige som de skal, fordi det er guddommeligt rigtigt at være der, hvor du er lige nu og i næste nu o.s.v.. Dit hjertes stemme bringer dig fra nu til nu. Så jo mere du lytter til den jo flere lykkelige dage.

SPØRG IKKE DIT HJERTE, HVIS DU ALLIGEVEL IKKE VIL TRO PÅ ELLER UDFØRE SVARET.

 

TILLID 

Den guddommelige skaberkraft er til rådighed for jer alle her på jorden. I mennesker er bare  holdt op på et tidspunkt med at tro på det. Derfor stræber I, fordi I tror, lykken er et andet sted. I tror også, at I ved hvad der bedst for jer, når I selv vil styre. Men sandheden er, at der findes en KRAFT så stor, som har en plan med jeres liv. Denne plan vil give jer så meget glæde ved livet, som I mister ved ikke at have tillid. Så meget glæde at I er angste for at modtage det, så I må hellere lave begrænsninger ved selv at styre. Tillid til det guddommelige, KRAFTEN, er løsningen på problemer. Det der sker ved fuld tillid er måske ikke lige det I forventer, men viser sig ofte som værende meget bedre, hvis I bevarer tålmodigheden til at se resultatet, når I har sluppet tankerne om hvad normen, dogmerne o.s.v. siger. De største mål og forandringer til livsglæde opnås ved fuld tillid til KRAFTEN. Vis tillid og dit livsbillede tager smukkere og smukkere former efterhånden som det males.

 

TÅLMODIGHED

Kære mennesker der altid har så travlt. Hvis I kunne stoppe op og se hvor meget godt, der er fløjet forbi jer, fordi I hele tiden har travlt med et eller andet, I mener må til på grund af normerne, forventningerne fra andre o.s.v., ville I nok både le og græde. I har lært, at det skal være så svært alt sammen, så der må stræbes og stræbes, men i virkeligheden er det allerbedste lige indeni jer selv. I ser det bare slet ikke. Hav tålmodighed med jer selv. LYT, GIV TID, STOP OP. Hvad haster? Intet. Jo, STILHEDEN, for i den hører I hvad jeres Guddommelige indre vil fortælle jer og megen unødig energi, der tidligere er brugt, vil nu kunne bruges til at udføre DET stilheden fortæller jer. Tålmodighed vil paradoksalt nok være det, der giver de største fremskridt. Gud, KRAFTEN, har masser af tålmodighed med jer for på lang sigt ved den, I vil overgive jer til planen.

 

STILHED 

Lyt til stilheden i dit hjerte. Mærk hvad den gør ved dig, når du fjerner al anden støj. Måske bliver du skræmt i starten over den store skønhed i stilheden. Men ud af stilheden folder der sig den skønneste Lotus blomst og det er DIG !

 

 Denne inspiration har jeg modtaget på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg syntes tilværelsen var meget vanskelig for mig. Som så mange andre glemmer jeg en gang imellem at huske det, der står skrevet her og har for travlt med at overtage styringen selv. Så må jeg ind i roen igen og finde tilbage til livsglæden og huske, hvem jeg egentlig gerne vil være.

Håber du, som læser dette, også kan hente lidt glæde og inspiration i ovenstående, eventuelt dele det med andre, da jeg tror på, at vi alle ind imellem har brug for et løft.

Må du finde din vej i lyset, med kærlig hilsen fra Aurelia, der også betræder sin vej.