17-02-2017

Tanker tilbage fra 2005, men stadig aktuelle

Om det grå guld, flodbølgen og bevidsthedsøgning.

 

Har samfundet virkelig råd til at kaste det grå guld på gaden?

Jeg er vendt tilbage til Danmark efter nogle år i Norge. Er begyndt på aktiv jobsøgning, men det jeg mest oplever, er at dåbsattesten har første prioritet. Nej, du er lidt ældre end det vi har tænkt (pæn omskrivning af at sige du er for gammel). Hvad med at se på mennesket og ikke bare dåbsattesten.

Dette sætter en del tanker i gang i mit hoved. For hvad er det egentlig, der sker med hele vores jord og menneskene på den. Er der kun plads til dem under 50 og dem, der har haft et godt flow i sit liv og derfor har kunnet sikre sin alderdom. Hvad med alle dem, der også har knoklet til en lav løn og derfor ikke har haft mulighed til den store opsparing?

Medicinalfirmaerne kunne måske tjene fedt på at producere nogle farvestrålende ” tag afsked med livet” piller. Så kan de som der ikke længere er plads til vælge at skaffe samfundet af med en byrde. Dette har de jo heldigvis ikke lov til og det er da også slemt nok med alt det de i forvejen producerer og vi selv tillader at forgifte os og vor jord med.

Men de er jo ikke de eneste, vi er selv medansvarlige. Jeg spekulerer en del på hvor vores jord skal ende. Der bliver produceret en masse L..., som vi tror, vi ikke kan leve foruden. Jeg tror mange bedsteforældre, mig inklusive, oplever at de ikke længere kan finde noget at give deres børnebørn, fordi de enten ikke har råd til det, der ønskes eller også har børnebørnene det allerede, da forældrene har købt det for at dulme deres skyldfølelse og dårlige samvittighed.

Jeg oplever i grunden, at børn er blevet et statussymbol, man skal have dem, men vi skal jo altså også have alle de materielle ting i orden (læs: falsk identitet ), så hvor er der plads og tid til at have et nærvær med børnene, lære dem at livet handler om andet end barbiedukker, spiderman osv. ? Men de hører sig jo til ligesom, det store tv, stereoanlægget, bilen, huset osv. osv. for ellers er vores identitet ikke i orden.

Nu kunne jeg tænke mig at flytte mit fokus over på en anden tankegang, som mere er et vigtigt budskab for mig.

Jeg har et åbent sind for, at der findes mere mellem himmel og jord end det vi lige kan se med vore øjne og tage på med vores hænder. For mig handler det omskrevet om, hvorvidt du kun lytter til en kanal eller du vælger et bredere spekter. Fra et såkaldt alternativt synspunkt er jorden nu gået ind i sin ”vandring/udvikling” i vandmandens tidsalder, ligesom vi også er.

Det er i universel betydning meningen, at mennesker hele tiden skal lære, samt udvikle deres højere bevidsthed. Jordkloden er også et væsen der på lige fod har sin udvikling.

Jeg vil her gerne dele nogle af mine tanker omkring katastrofen Flodbølge.

På et menneskeligt, følelsesmæssigt plan vil jeg først sige, at jeg synes det var frygteligt, tragisk osv.. Men på et andet plan ser jeg det, som jordens måde at gøre os opmærksom på:

Kære mennesker, I er på afveje, stop op og mærk verden.

Jordens udvikling er ligesom menneskenes en vækst til en højere dimension. Den kan ikke lade sig stoppe af at mennesker er så egoistiske og i den grad driver rovdrift på ressourcerne. Jordens aura er fyldt med menneskenes negative tanker, had, vrede, angst og frygt. Den har brug for hjælp af os til at transformere denne negative energi. Med andre ord må vi mennesker også højne vores bevidsthed, så vi kan følges med jorden op i en højere dimension/frekves ellers må den skille sig af med os. Vores sjæle bliver så genfødt et andet sted i universet, der passer til den frekvens, vi som sjæle er på i vores udvikling.

Hvorfor skulle det så netop være disse fattige områder katastrofen ramte, har nogen spurgt mig.

Min teori er at det var nødvendigt der, set fra et universelt plan, for at de rige lande kunne forstå, de må åbne deres hjerter. De må forstå at i bund og grund er der mer end nok til os alle, hvis vi bare ændrer vores levevis, finder tilbage til vores sande identitet, i stedet for den falske vi skjuler os bag af angst og frygt.

Vi må tilbage til at forstå at vi alle dybest set hænger sammen. Der er ingen adskillelse: alt i universet hænger sammen, alt er energi.

Det er altså ikke nok at betale penge, selvom det er en tvingende nødvendighed, men det skulle gerne føre med sig, at vi indser at hele kloden er en helhed, vi alle er ansvarlige for. Se på kloden som dit hus, det kan ikke nytte, vi har en masse stuvet af vejen i pulterrummet, på loftet, garagen osv.. Alt hvad vi stuver af vejen, er på et andet plan følelser, vi ikke vil erkende eller skjuler os bag. Hvis vi skal tage det hele og fulde ansvar, må vi være bevidste og have tillid til, at der findes en vej til en fredelig sameksistens, uanset hvem vi er født som. Går du i 3. klasse i den universelle skole har du ansvar for også at tage vare på dem, der kommer efter, ligeså vel som du bliver taget vare på af dem, der er foran dig. Går du i universitetet er dit ansvar og din forpligtelse endnu større, selvom du som menneske ikke er mere værd. Alle er ligeværdige med de evner og kvaliteter de har på nuværende tidspunkt i deres udvikling, men med en personlig og universel pligt til at hjælpe hele menneskeheden og kloden op i et højere bevidsthedsniveau, så alles sande potentialer kan komme til fuld blomstring, uanset dåbattesten for igen at vende tilbage til det mere jordiske.

Vi er alle uanset hvad vi kan eller gør en nødvendig brik for at få det hele til at fungere. Direktøren er ikke mere værd end den, der gør rent på toilettet. Som en lille joke: hvis direktøren og den, der gør rent på toilettet er sygemeldt på samme tid; hvem savner du først?

Det vil glæde mig med respons fra andre på dette. Skal vores jord bestå og vi med den, må vi kridte skoene og komme op på lakridserne, måske vi ved en bevidsthedsøgning kan nå den kritiske masse og derved frelse os selv og jorden fra flere flodbølger eller lignende katastrofer, som jorden må give os, dersom vi ikke følger med på dens vej til højnet bevidsthed..

TAK fordi du læste hertil, måske blev der sået et frø eller måske er du længere i din blomstring end mig og kan bidrage til min videre vækst.

Med kærlig hilsen Aurelia

 

 

 

 

Lidt efter kommentarer:

Når jeg skriver at jorden må skille sig af med os, er det ikke som en Guds straf. Vi er selv ansvarlige, når vi ikke gør vores skolearbejde, må vi gå klassen om.

 

Jeg mener heller ikke, at de sjæle som gik over i flodbølgen, var ”dårlige mennesker”, eller nødvendigvis ikke havde gjort deres hjemmearbejde. Faktisk tror jeg at en del af dem har ”ofret” sit liv for at hjælpe menneskeheden til at vågne op. Men husk at uanset hvilken klasse du går i, er du ligeværdig med alle andre. Det er på tide, at vi ikke bliver ved med dette rangsystem. Vi skal se på alle de forskellige potentialer og lægge alle disse sammen for at tjene helhedens bedste.

Glem alt om at Gud straffer os. Det er vore egne tanker og handlinger, der får konsekvens og når vi så ikke synes om konsekvensen og nægter at se vort med ansvar, spørger, hvad det er for en ond Gud, der straffer os. Når alting går godt glemmer vi helt at være taknemmelige, for så er det jo os selv og ikke Gud, der er god.

Men Gud er i alting, han er i vore hjerter, hvad enten vi hører ham eller ej. Vi mennesker er også udstyret med en fri vilje og det er ofte her, det går galt. Der er en højere plan med hele menneskeheden og turde vi være i kontakt med den hele tiden, ville vi opleve langt større harmoni i vores tilværelse. Men vi har også tankens kraft. Du bestemmer, vil du følge hjertets stemme eller vil du følge dit ego, der hele tiden råber på mer og mer og derved gør dig til slave.

Følger du hjertets stemme, hvilket helt klart kan være skræmmende, vil du opleve helt andre ting ske i dit liv. Det kræver både mod og tillid. Jeg springer selv mellem disse to verdener, men er blevet bedre til at lytte og har efterhånden fået en del hjælp i kraft af det. Der findes en masse hjælpere, engle osv. som står parat til at hjælpe os. De ønsker intet højere end at få lov til at være vore hjælpere, men vi må give dem lov, vi må kalde på dem, for de kan kun i helt specielle tilfælde gå imod vor frie vilje.