21-02-2017

Grønt tema

Grønt tema:

I det grønne er der håb

det kommer med vårens dåb

solens stråler gennem det grønne løv

gør dig for omverdenens uro døv

her kan du finde den fred og ro

der hjælper dig til at være tro

MOD SANDHEDEN I DIT HJERTE.