22-02-2017

Blåt tema

Blåt tema:

I havets blå

er der ro at få

dog kan det oprørte hav

i din verden lave rav

men storme kan være gode

rive gamle vaner op med rode

så du atter kan finde en ro

der styrker din tillid og tro.