CM flasker 1 - 36

1. The Sun – I Am (Yellow/Yellow)

Solen  - Jeg er (gul/gul)

Den første flaske vibrerer med solens energi – vor verdens lyskilde og livskraft. Den resonerer også med energicentret, som er vor værens center, solar plexus. Denne første flaske er en anerkendelse af vores JEG ER – denne følelse af at være totalt forbundet med vores højeste aspekt. Sand kraft i den forstand, at der er anerkendelse af enhed og guddommelig energi i al skabelse. Gul er glædens, intellektets, klarhedens og lysets farve. Denne flaske vil rydde forvirringen og frygten af vejen og bringe glæden tilbage. Den kan være gavnlig ved depression.

 

2.The Moon – I Feel (Pale Blue/Royal Blue)

Månen – Jeg føler ( lysblå/kongeblå)

Denne flaske relaterer til månens energi, tidevand, sæsoner og livscykler. Den relaterer til halsen, valg og det at tage ansvar for vores ord. Denne flaske er støttende ved vanskeligheder med kommunikation og det at føle sig hørt. Den blå farve står for fred, beskyttelse og forbindelse med Engleriget. Når du vælger disse farver, anmodes du om at mærke den blå kappe af beskyttelse, der indhyller/omfavner dig og vide, at der bliver passet på dig. Indtil nu er det kun ganske lidt af din frygt, der har manifesteret sig, så begynd at have tillid til, at det, der har bevaret dig tryg indtil nu, fortsat vil passe på dig.

 

3.Jupiter (Coral/Coral)

Jupiter (coral/coral)

Stor, ekspansiv og kraftfuld. Denne flaske resonerer med den nye Kristus stråle. Farven indikerer kærlighed(lyserød) og visdom(gul), som giver koral. Det er en farve, der indikerer en bevægelse væk fra gamle mønstre med at give sin kraft væk og derved uden frygt kræve tilbage, hvem du er og hvad du er. Dette er tiden til endelig at stå frem og sige ”Dette er den JEG ER på planeten”. Når vi endelig er i stand til at gøre dette med overbevisning, vil universet støtte os med dets velsignelser og Jupiters godgørenhed vil mærkes i vore liv. Dette kunne være en tid med store velsignelser, når vi betingelsesløst accepterer os selv med kærlighed og medfølelse.

 

4.Uranus (Yellow/Deep Turquoise)

Uranus(gul/dyb turkis)

Denne planet antyder forandring og brud på den gamle orden. Det er på tide at rydde alt det bort, som ikke længere tjener dig. Dette er din tid til at give slip på gamle trosmønstre, strukturer, mennesker og steder, der ikke er i overensstemmelse med din sandhed. Dette er fremtidens planet og handler om udrensning af alt det, der ikke passer ind i Vandmandens gyldne tidsalder. Forvent det uventede/overraskende.

 

5. Mercury (Green/Pale Green)

Merkur(grøn/lysgrøn)

Livlig, hurtigt tænkende og med en sanse evne, som er hurtigere end logik. Denne flaske relaterer til Tvillingens tegn – bevægelse, kommunikation og alsidighed/ustadighed. Begynd at være magikeren og vær opmærksom på, at det gamle mønster med at være en lurendrejer ikke længere tjener dig. Alt må være oppe i lyset og synligt i dine handlinger. Nummer 5 handler om at håndtere emner som disciplin og frihed. Disse farver antyder forandring og nye begyndelser, samt handler om at give slip på alle masker. Alt det du har brugt til at gemme dig bag må fjernes. Sandheden om din stråleglans/storhed må fortælles klart og hvis en del af dig stadig ønsker at gemme sig, vil det gøre livet ganske vanskeligt. Svaret på dette dilemma, som disse farver repræsenterer, er at være konstant opmærksom på det, der får dig til at føle dig lille og så forandre det. Dette er din tid. Du kan kun være fri ved at være ærlig overfor dig selv.

 

 6. Venus (Pink/Pink)

Venus (rosa/rosa)

Venus relaterer til kærlighed, harmoni og glæde i relationer. Hun er feminin og bringer kærlighed ind i vores liv, når vi lærer at kærlighed udefra kommer, når vi opnår dyb selvaccept. Rosa er den betingelsesløse kærligheds farve og fortæller os, at jo mere vi er i stand til at elske os selv, jo mere rigt/rigeligt vil vores liv blive. En følelse af ”ikke nok ” indeni vil altid føre til en realitets refleksion af ”ikke nok” i det ydre. Dette er også en farve vi relaterer til den feminine side af moderenergien. Måske er det på tide at give dig selv noget af din egen omsorgsenergi.

 

7. Neptune (Turquoise/Deep Turquoise)

Neptun (turkis/dyb turkis)

Neptun var den romerske havgud og styrer mystik, spiritualitet og det ubevidstes dyb. Turkis relaterer til mystik, illusion, mirakler og tro/tillid. Hvis dette er din farve, vil du altid være i stand til at høre andres problemer og er en stor fredsbringer til dem, der lider med vanskeligheder. Clairvoyant og intuitiv, det er ikke let for dig at dele dine hemmeligheder med andre, så du synes at bære dine byrder alene. Dette er også en tid til at stole på at mirakler kan ske og at du er på vej til noget vidunderligt. Stol på processen – det virker.

 

8. Saturn (Pale Violet/Deep Violet)

Saturn (lys violet/dyb violet)

Saturn er den gamle fader tid, streng og retfærdig. Han relaterer til skæbnen og det vi har sat op, som ikke kan forhandles. Tiden går og vi kan ikke stoppe dens fremgang. Saturn bringer gaver, når vi holder op med at fordømme os selv. Når vi forstår at ingen fordømmer os, men at vi er i en balanceringsproces, vil Saturn bringe os store gaver i form af visdom og en dybere forståelse af vort større selv. Vi skal bare overvinde den byrde, som følelsen af restriktion giver og se dybere efter gaven. Vedholdenhed er en af Saturns gaver. Dette er ikke en tid til at fremskynde ting. Saturn insisterer på, at det nye bygges på et solidt fundament.

 

9. Mars (Red/Orange)

Mars (rød/orange)

Kraftfuld og krigerisk, Mars er kilden til vores ild energi. Brug den klogt til at forandre det, der er nødvendigt at forandre, i stedet for bare at være vred og frustreret. Disse farver tilskynder dig til ikke at bruge dit liv på at være spagfærdig og vred. Sig det, der er behov for at sige, i stedet for at tilbageholde vrede/nag som endeløst spiller pladen ”jeg skulle have sagt”. Mars er en kraftfuld allieret, når ting bør sættes i gang. Nu er tiden til drastisk handling. Denne flaske vil give dig energi, så du kan sige og gøre, hvad der bør siges og gøres.

 

10.Wheel of Fortune (Gold / Olive)

Lykkehjulet(gylden/oliven)

Dette nummer relaterer til Isis, gudinden der fødte solen. Hjulet er drejet og nu er det tid til visdommen, som guld relaterer til, at være i vort bevidste sind, så vi kan aktivere den feminine kraft indeni – lysets kraft. Oliven er hjertets grønne farve mikset med den gyldne i solar plexus - vores kraft center. Når kraft forbinder sig med kærlighed, kan den aldrig blive misbrugt og det vil altid være en blid, feminin kraft. Denne flaske relaterer til et Ægyptisk liv og det beder dig om at huske, hvem du var da. Den kraft kan blive genaktiveret, nu da du står foran store forandringer i dit liv. Du kan gøre det. Du har alt, hvad du behøver for at få det til at virke. Stol på dit hjerte.

 

11.Duality (Deep Magenta/Clear)

Dualitet (dyb magenta/klar)

Mangel på enhed og vanskelighed med at tage beslutninger, da de to er i modstrid. Et mesternummer, den skjulte meddelelse er, at det er vort sidste blik på emnet separation(tænk på twin towers den 11. september). En vanskelig livsvej, idet vi kæmper for at bringe lyset og mørket sammen. Se dybere. Mørket er dyb magenta, farven der relaterer til guddommelig kærlighed og healing. Gemt i disse farver er svarene på alle temaer omkring separation/adskillelse. Dette er hvor vi endelig giver slip på fordømmelse af Gud, som fik os ind i dette rod fra begyndelsen. Når vi når til mesterniveau, som kun ser perfektion i det uperfekte af vores liv, kommer erkendelsen, at det altid var perfekt uanset og så kan vi fuldt ud træde ind i den gave, det er at være guddommeligt elsket.

 

12.Heaven on Earth (Violet/Red)

Himlen på jorden(violet/rød)

I tarot er nummer 12 Den Hængte Mand,  en mand, der hænger med hovedet nedad, men med denne flaske har vi farverne den rigtige vej. Vi har den violette over den røde og således himlen over jorden. Vi har også krone over rod, som antyder at alt imellem disse to også er på rette plads. Og nu med denne flaske bliver vi bedt om at se på, hvad vi tror på om vores verden, som ikke er perfekt. Denne flaskes job er at heale vores tankemønstre om hvor verden ikke har levet op til vores forventninger om det perfekte. Denne flaske vil give os mulighed for at se på, hvad vi stadig fordømmer som ikke himlen og derfor ikke af Gud. Hvor er vi ikke perfekte og hvor er verden ikke perfekt? Hvad forhindrer os i at leve himlen på jorden? Brug denne flaske og lad den vise dig, hvad din inderste overbevisning er, som afholder dig fra at leve et perfekt liv.

 

13.Transformation - Pluto (Dark Violet / Pale Violet)

Transformation - Pluto (mørk violet/lys violet)

Nummer 13 relaterer til skorpionen, som er dødens og regenerationens tegn. Denne flaske handler om at være i stand til at gå gennem sjælens mørke nat og komme stærkere ud. Genfødsel. Den relaterer til skorpionen, firbenet og fugl fønix. Disse farver indikerer frigivelse af sorg, så den kan blive brugt til service i verden. Stå og lad verden se den nye dig.

 

14.Movement (Pale Turquoise/Pale Turquoise)

Bevægelse (lys turkis/lys turkis)

Denne flaske handler om magnetisk kommunikation med almenheden og relaterer til medierne, bekendtgørelser, television og internettet. Det uventede kan ske i et hvert øjeblik. Der er rejse i luften, heldet er med dig. Snart vil du finde det hellige sted din ånd ønsker sig.

 

15.Magician (Olive/Olive)

Magikeren (oliven/oliven)

Denne flaske er om magi baseret på feminin kraft og håb for fremtiden. Oliven er lavet af grøn og gul, grøn er hjertet og gul er solar plexus, kombinationen af disse to forbinder kærlighed og kraft. Magikeren er den, der bringer himlen ned på jorden, fordi han har ejet sin kraft til at være medskabende. Dette er krukken med guld for enden af regnbuen. 15 reduceres til 6 og vibrerer med planeten Venus, som er kærlighed og magi. Alt du skal huske er at inkludere andre i din magi og være sikker på, at du skaber til det bedste for helheden.

 

16.The Tower (Olive/Lilac)

Tårnet(oliven/lilla)

Kortets billede er tårnet ramt af lynet og kroppe der falder ud, hvilket er nøjagtig det samme billede, som vi så den 11. september 2001. Kortets og flaskens mening er derfor meget nært forbundet med det vi gennemlever for tiden. Vi synes alle at være på tårnets vej på den ene eller den anden måde. I vores egen situation er det en eksplosion af strukturer vi holder fast i, fordi vi tror det er vores komfortzoner, selvom de ikke længere tjener os. Farverne, lilla og grøn, er en klar indikation på denne vibration – det er din ånd(lilla)der har brug for, at du bevæger mod dit højeste bedste, så du kan begynde at fungere ud fra kærlighed(grøn) i stedet for frygt(gul). Dette fortæller at din ånd aldrig vil skuffe dig. Du bliver nu taget alvorligt som et spirituelt væsen, der har en menneskelig oplevelse/erfaring og uanset hvor forandringen bringer dig hen vil det altid være perfekt.

 

17.The Wish (Coral/Royal Blue)

Ønsket (koral/kongeblå)

Dette relaterer til tarottens kort stjernen, som altid har været ønskernes kort. Når du vælger disse farver, er du på en eller anden måde kommet til et punkt af nåde og på dette tidspunkt kan du ønske med fuld viden om, at dine ønsker vil blive opfyldt.  Dette er en tid til positiv tilbagebetaling – alt det gode du har gjort er ved at komme tifold tilbage. Denne flaske er altid en indikation på forandring af status – en ny måde at beskrive sig selv på, det vil sige ægteskab, en ny karriere, store nye muligheder.

 

18. Spiritual and Material Conflict (Red/Rose Pink)

Spirituel og materiel konflikt(rød/rosenrød)

Dette er en vanskelig vibration, fordi det betegner forvirring og kamp. Man føler sig ofte narret, når dette nummer kommer op. Læg mærke til hvad der blokerer dig i at bringe himlen ned på jorden og læg mærke til, hvor du narrer dig selv ved ikke at tro på, at du er ”JEG ER”. Disse farver handler om at bringe himlen ned på jorden, jorden er den røde, den laveste vibration, hvor vi holder fast på det, der er virkeligt. Dit helbred, dine penge, relationer er alt virkelige ting i dit liv. Dette er den sidste del af illusionen som skal overvindes, så du kan se dem som en del af din spirituelle rejse og vejen tilbage til enheden/Altet. Flasken indikerer et liv som nonne eller munk.

 

19.Buddhic Bliss (Pale Magenta/Pale Gold)

Buddhic Bliss(lys magenta/lys guld)

Genopstandelse og ny begyndelse. Dette er den mest positive farve kombination, idet magenta betegner guddommelig kærlighed, lyser op og skinner på dig og den lyse guld nedenunder betegner en dyb følelse af din egen kraft og skønhed. Du er kommet gennem sjælens mørke nat og nu er det tid til at eje himlens velsignelser af glæde og kærlighed. Du er kraften i dit liv og enhver vil være enig med dig på dette punkt. Du er kongen eller dronningen i din verden. Nyd denne tid med fred og overflod.

 

20. Awakening (Magenta/Copper)

Opvågnen(magenta/kobber)

Opvågnen er sjælens opvågnen til dets sande selv og forståelse af den essentielle sandhed, at der ikke findes nogen adskillelse. Disse farver siger, at vi egentlig aldrig forlod Home. Idet vi indser at skaberen er i alting, begynder vi at forstå, at hvor vi er i dette øjeblik, er hvor himlen er. Vi er skaberen i fysisk form og kobber forbundet med magenta er, hvor vi begynder at forstå, at vi er kroppe som sjæle - af himlen og af jorden. Der er ingen adskillelse, og vores fysiske form er forbindelsen mellem himmel og jord. Sjæl og krop er én, og vi vågner op, når vi klart ser den sandhed. Det som virker mest fjernet fra ånden bliver guds perfektion, der udfolder sig, når vi ser at alt er Gud, alt er perfekt.

 

21.The Key (Gold/Yellow)

Nøglen (gylden/gul)

Traditionelt bliver du ved 21 givet en nøgle til døren. Dette er enden på en cyklus og du er blevet voksen. Du er nu fuldt ud ansvarlig for hvad du skaber og hvordan dit liv udfolder sig. Du er ikke længere i tvivl om din kunnen og dit mod har overvundet mange forhindringer. Du kan nu se frem til verdslige gevinster og fred i hjertet.

 

22.Forgiveness (Deep Magenta/Pale Magenta)

Tilgivelse(dyb magenta/lys magenta)

Dette er et udfordrende nummer og relaterer til Narren i tarot. Narren må starte rejsen igen og igen, imidlertid ligger der i disse farver svaret på narrens knibe/forlegenhed. Magenta relaterer til guddommelig kærlighed. Dette er tiden til at give slip og lade Gud komme til. Overgiv det hele til en større kraft og underkast dig Skaberens plan for dit højeste bedste. Bevar din tro/tillid og din uskyld og gå ind i himlens kongerige med en barnlig ærefrygt. Du starter med en ny cyklus og jo mere du giver slip på din frygt og forbinder dig med guddommelig kærlighed, jo nemmere vil rejsen være. Disse farver er en stærk indikation på en healers rejse og beder os om endelig at tilgive Gud og os selv som en del af Gud.

 

23.Initiation (Royal Blue/Royal Blue)

Indvielse(kongeblå/kongeblå)

Disse farver indikerer en succesfuld afsluttet indvielse. Det der var så vanskeligt i denne sidste cyklus af begivenheder er nu passeret og du kan finde fred. Den kongeblå relaterer til det tredje øje og med disse farver bliver du bedt om at stole på dine indsigter og at det er trygt at sige, hvad du ser. Det kan være at du finder det lettere at skrive end at tale, men det er nødvendigt at din visdom bliver delt. Det er på tide at træde ud af mørket og tilbage ind i lyset, hvor alt hvad du har lært kan bruges til at undervise andre.

 

24. Love, Money and Creativity (Magenta/Pale Olive)

Kærlighed, penge & kreativitet(magenta/lys oliven)

Det er en tid hvor det synes passende at se på dit livs gobelin og genkende, at hvert sting var perfekt, både de lyse og de mørke. Designet, der vævet af dig som skaber, var i virkeligheden et design så kosmisk, gennemgribende perfekt, at det efterlader dig åndeløs. Du må anerkende, at dit bevidste sind ikke kunne have fundet ud af et så perfekt design, som altid bragte dig til det perfekte sted til den perfekte tid for at få dig nøjagtigt til dette tidspunkt, med alle gaverne og forståelsen, som du har nu. Godt gjort, du er en mester væver og dit arbejde er et kunstværk. Begynd også at anerkende, at størstedelen af designet var kærlighed. Hvor kærligheden viser sig i designet er hvor der er en glød i det som tiltrækker andre. Se på hvordan kærlighedens tråde blev vævet gennem designet og hvor vigtig en del af billedet det er. Nu er det på tide at eje kærlighedens velsignelse, penge og kreativitet i dit liv og eje fortidens gaver, som fik dig derhen. Dette er din arv fra tidligere tider. Du har fortjent det hele.

 

25. Trust(Turquoise/Yellow)

Tillid(turkis/gul)

Dette er tiden til at bevæge sig væk fra vurderinger. Begynd at se hvordan flow og din tillid altid har taget dig nøjagtigt derhen, hvor du skulle være. Skelnen er at se klart og tage beslutninger på grundlag af styrke. Dette er helt modsat af at vælge ud fra en frygtbaseret vurdering. Du er blevet givet muligheden til at analysere, så du kan forstå forskellen på tingene uden at give dem en god eller dårlig mærkat. Brug din intuition og stol på at du altid vil være, hvor du er mest gavnlig, begynd at have tillid til og finde roen i dit liv. Lær på det dybeste plan at skelne, analysere og så følge din velsignelse, hvilket er den letteste måde at være i flowet på. Dette har alt potentialet for at leve på den nye planet.

 

26. Partnerships (Magenta/Olive Green)

Fællesskab/relationer(magenta/olivengrøn)

Dette nummer reducerer til 8 og relaterer til Saturn. Dette er ikke nogen let vibration og hovedtemaet er at stå på dine egne ben. Der er ikke plads til medafhængighed. Vi er alle Gud i en krop og vi kan ikke være på et sted, hvor andre gør det for os. Det er på tide at stå på dit eget sted og blive regnet for noget, ellers vil du være nødt til at se udfordrende situationer i øjnene i henhold til personlige, forretningsmæssige eller økonomiske anliggender. Udryd al fortørnelse og vrede og lær lektier om total tilgivelse. Dette er tiden til tilgivelse og kærlighed. Magenta på toppen relaterer til guddommelig kærlighed og den oliven til feminint lederskab. Disse farver relaterer til vores relation til Fader Gud og Moder Jord. Når vi finder fred med de maskuline og feminine energier i os, vil balance følge i alle vore handlinger.

 

27.Harvest (Orange/Gold)

Høst(orange/gylden)

Denne flaske symboliserer kraft og helhed. Det velsigner individet med mod og lover store belønninger vundet gennem adskillige liv. Som du har sået i den mest positive forstand, vil du nu kunne høste. Du og dit højere selv bliver et og du skaber en magisk virkelighed. 27 reduceres til 9 og relaterer til Mars. Brug din kraft og energi klogt. Orange er velsignelsens og oplysningens farve. Dette er din tid.

 

28. New Beginnings (Yellow/Pale Turquoise)

Ny begyndelse(gul/lys turkis)

Denne flaske mere end nogen anden handler om ny begyndelse. Disse farver indikerer at døren endelig åbner sig på en meget virkelig, tilgængelig måde til den nye tid. Dette er solen, der skinner på Atlantis og idet vi genskaber glæden, kan vi genskabe den gyldne tid. Denne flaske relaterer også til gudinden Lakshmi , som bringer held og lykke i sit kølvand og hvis budskab er at elske dit liv rigtigt . Du kan ikke kæmpe eller panisk få det til at blive bedre, du kan kun elske det i glæde. Så farverne bringer tillid og glæde, samt en form for morskab, og da der intet vigtigere er end følelsen af glæde, vil denne flaske hjælpe dig med at skabe den virkelighed, der tjener dig bedst – så stop bekymringerne. Alting kommer til at gå godt.  

 

29. Grace under Pressure (Deep Turquoise/Deep Magenta)

Nåde under pres(dyb turkis/dyb magenta)

Denne vibration rummer den tungeste lektie af alle. Dette er mesterens vej. Du vil kun leve livet på denne måde, hvis du har valgt vejen for forøget healing og lærdom. Dette er den olympiske spirituelle atlets valg. Vejen har været umådelig vanskelig, men udbyttet vil være lige så storslået som rejsen var hård. Ingen der ikke er meget seriøse om deres spirituelle tjeneste og deres rejse mod lyset vil vælge denne vej. Du er tilbage for at hjælpe menneskeheden med ikke at begå de samme fejltagelser igen. Ryd den forgangne karma, som altid kun er baseret på selvfordømmelse, og frigør dig selv. Det er nu tiden til at runde hjørnet, stoppe lidelsen og høste belønningerne af denne fantastiske rejse. Dit højere selv og dine engle ved hvem du er og du er meget elsket og støttet. Ær dig selv for dine valg. Dette har været Job´s vej og du er nødt til at miste alt for at vinde alt og mere til. Træd ind i nåden. Al gæld er betalt og du er fri.

 

 30.Creativity (Deep Turquoise/Pale Turquoise)

Kreativitet (dyb turkis/lys turkis)

Denne farve er relateret til forfattere og kunstnere, som har brug for tid for sig selv for at lade deres kreativitet vokse. Giv dig selv pladsen til at lade din fantasi vokse, så du kan manifestere alt, du kan forestille dig. Du har talenter for kunst og er en vis rådgiver. Uheldigvis ønsker folk ofte for meget af dig, så gør plads til dig selv. Lær at fylde din egen kop, så den kan flyde over ud i verdenen. Lær at sætte grænser for dit rum og tid, samt gør noget kreativt for dig selv; det er sådan du opfylder din sjæl. Lad ikke dig selv blive for stresset ellers flirter du med udbrændthed.

 

31. Hermit (Pale Green/Deep Green)

Eneboeren (lys grøn/dyb grøn)

Denne flaske relaterer til eneboeren i tarot. Det handler om hvor hårdt du trænger dit eget rum og egne grænser. Du har lært lektien, men nu har du brug for tid til at integrere det. Det handler også om at være i stand til at fungere fra hjertets dybeste plan. Det kunne være en kærlighed, der var så dyb, at den aldrig blev udtrykt. Den indikerer i hvert fald et niveau af omsorg, som kunne manifestere sig som et moder Theresa liv. Ikke i form af et martyrium, men i kraft af at være ude i verden og i stand til at gøre en forskel. Grøn relaterer til jorden såvel som til menneskets hjertechakra. Idet vi healer vort hjerte healer vi jorden. Du har en dyb forbindelse med jorden og devariget. Alt du rører ved vil vokse. Lær at føle i fred i dit eget rum. Ingen har mere end du. Lad være med at ønske dig i en andens sted.

 

32.Communication (Royal Blue/Olive Green)

Kommunikation (kongeblå/oliven grøn)

Kongeblå er farven for det tredje øje og det handler om din evne til at kommunikere din vision.  Dit synspunkt er meget gyldigt i øjeblikket og uanset hvad det er du føler, du har brug for at udtrykke, vil det blive hørt. Din tid med at være set og ikke hørt er forbi og du kan nu tale din sandhed. Du synes også at bære en blå beskyttelses kappe i øjeblikket og dette er tiden til at manifestere dine planer. Den olivengrønne i dybet tillader dig at basere dine beslutninger på den feminine visdom, som du bærer inden i. Alt hvad du rører ender positivt i denne tid.

 

33. Love and Magic (Pale Pink/Rose Pink)

Kærlighed & magi(lys rosa/rosenrød)

Venus holder øje med denne flaske og kommer ind, idet hun bringer gaver med kærlighed, magi, penge og kreativitet. 33 er et mesternummer, som har harmoniens, romantikkens og succesens vibration. Det er en guddommelig velsignet tid for enhver, som relater til disse farver. Rosa er den betingelsesløse kærligheds- og selvaccepts farve. Din mulighed til at elske dig selv er din største gave eller lektie. Alt hvad vi erfarer, er kun en refleksion af, hvad vi selv tror vi fortjener. Skift din mening om dig selv ud og hele din virkelighed vil forandres. Elsk dig selv og hele dit univers vil samarbejde for at bevise for dig, hvor rigtig du er. I den rosa vil du finde vejen til ro i krop, sind og ånd.

 

34.The Whale (Pale Turquoise/Blue)

Hvalen(lysturkis/blå)

Når nogen vælger denne, vil det antyde, at vanskelighederne slutter. Det er  fødslen af noget nyt og dyrebart. Der kan endda være noget af en overraskelse i vente. Disse farver handler om et skift i bevidsthed, hvor du bliver bedt om at stole endeligt på og med fuldstændig tillid til, at du er her med hensigt, på linje med den højere vilje og på rette spor. Det er på tide at lagre det gamle og kun tage det med dig, som vil tjene dig i fremtiden. Der er ikke plads til anklager og fortørnelse. Dette er det ny og snart, når du åbner for taknemmelighed, vil du koble dig på informationen, som denne flaske rummer, hvilket er visdom om alt, hvad der eksisterer. Denne flaske vil tjene med til at åbne for det høje hjertecenter, hvor vi alle er forbundet med informationen om alt der er. Den turkise er tillid og den blå er fred, og deri kan du finde alle svarene på at følge dit sande kald med lethed og ynde. På det tidspunkt da denne flaske blev skabt, overværede Melissie fødslen af en baby hval, så tæt på hende, at hun kunne røre den. Indbygget i denne flaske er forbindelsen til optegnelserne, som hvalerne har bevaret siden tidernes begyndelse.

 

35.The Inner Guide (Blue-Lilac/Green)

Indre vejleder(blå-lilla/ grøn)

Denne flaske bringer fred til det vi opfatter som ”vores” plads og ultimativt skaber plads på alle planer. Det bringer også fred til det vi kommunikerer. Den indikerer temaer om søskende rivalisering og hvis der ikke findes mere søskende rivalisering og vi er fredfyldte i vores rum, har vi potentialet for verdensfred. Denne flaske bliver kaldt den indre vejleder da fred altid har været den indre vejledning for hvert menneske. Hvis vi er stille længe nok, vil vi høre den indre vejledning, som vil lede os til fred på alle planer.

 

36.The Gateway (Blue-Lilac/Blue-Lilac)

Porten(blå lilla/blå lilla)

36 bliver 9 som er nummeret for fuldendelse. Når et nital kommer til syne bliver vi altid bedt om at se på hvad der er færdigt i vores og hvad vi kan bevæge os væk fra som en livscyklus der er afsluttet. Denne flaske indikerer, at vi er kommet til slutningen af en cyklus og er nødt til at træde igennem porten til en ny måde at være på og handle på, en port som vil føre os til et nyt landskab, hvor al vores gamle frygt og negativitet ikke længere eksisterer. Denne lyse blå lilla farve vil skabe et dybt niveau af den fred der overgår al forstand. Det betyder at vi vil være i stand til at finde det sted i os, som er fred og uanset hvor kaotisk det ser ud rundt omkring os, vil vi vide at det er illusion og vi behøver ikke være en del af det. Så snart vi er trådt igennem porten, vil den gamle verden aldrig ligne sig selv igen.